top of page
Zoeken

QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY

(DUTCH BELOW)For the first time, the creators of the Bridgerton phenomenon are deviating from the trodden path, bringing us new episodes to enjoy, which, for a change, are not based on Julia Quinn's books, but involve their own delightful fiction, obviously derived from historical fact. The new mini-series Queen Charlotte: A Brdigerton Story, the first of its kind in the Bridgerton series, is about untold stories, and by extension, facts that we love to share with others, or prefer to keep to ourselves. It is about hidden histories surrounding the realities of royal marriages, love after being widowed, womanhood and mental illness in the early 19th century. All these topics and more come together in the lives of two of the best characters in the Bridgerton universe: Queen Charlotte and Lady Agatha Danbury.


Charlotte


The original Bridgerton series used as one of its vantage points, the historical fact that our new favourite monarch, Queen Charlotte (played by India Ria Amarteifio and Gilda Rosheuvel), had enjoyed an actual love match. This new series brings some nuance to the inner workings of that union. The most interesting aspect of Charlotte's story, set off immediately by the dialogue in the opening scene, is that she, like most other royal brides of her time, was kept in the dark about her fate. For instance, she did not even know her husband-to-be, King George III of Great Britain and Ireland (Corey Mylchreest and James Fleet), and met him only briefly once before the wedding, which in reality was almost like a common procedure for European royal brides. Moreover, Charlotte in particular was not informed about a very specific characteristic of her betrothed: his state of mind. Historically, it was not only Charlotte who had to deal with this type of situation. The same happened, for instance, to George's youngest sister Carolina Mathilda, who married Christian VII of Denmark and Norway. This young monarch likely suffered from schizophrenia, a fact Carolina Mathilda was not told about, with all of its unforeseen consequences, which were the basis for the beautiful movie A Royal Affair (2012).


The real King George III started struggling with his mental health several years after his wedding day. Probably due to the royal family's attempts to keep it a secret, we do not know exactly what he suffered from or what the causes were. In any case, the series attributes it to the immense pressures that were connected to his role. He would certainly not have been the only one who cracked. Empress Sisi of Austria, for instance, suffered from anxiety, eating disorders and depression from the start of her marriage to Franz Joseph II until the end of her life, due to the enormous expectations of the Viennese court. With George’s narrative, the makers are able to hint at the unspoken past of the cruel treatment of psychiatric patients and the stigma on mental illness back in the day. A refreshingly modern touch is added by the rock-solid acting of Corey Mylchreest, whose character frantically tries to keep his psychological struggles a secret from his brand-new bride. The story does at times tend to focus a little towards the kind of narrative where a man is saved from his madness by the love of a woman. But hopefully, Mylchreest's disarming acting performance conveys to viewers what the positive effects can be when one reaches out to loved ones for help.


Agatha


A series about Queen Charlotte is not complete, if we do not get to know her most trusted confidant, Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh and Arsema Thomas), a bit better. With her sharp tongue, blazing confidence and fine vigilance, Lady Danbury is perhaps our favourite character in the entire Bridgerton universe. But she is also the most mysterious. Whereas she knows all the ins and outs of the ton, we viewers actually know very little about her. We only learned in season two that she was once married. In this miniseries, we find out that her experience with marriage was the exact opposite of Queen Charlotte's. Her spouse was old, narcissistic and did not have a high opinion of Agatha. Charlotte adored her husband, Agatha unfortunately did not. We also learn that she did know love. It was just simply not with her husband. She got to know love only after she was widowed at a young age. And how!


Although it is Charlotte who plays the lead role in this series, it is once again Lady Danbury who shines brightest through her humble humanity and her wonderful advice, which all female viewers can take with them. She manages to win over our sympathy once again by encouraging Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) to share her own personal story as a widow, who is opening up to find love anew, leading the two women to develop a closer bond with each other. But like King George, Agatha remains a character who carefully chooses what she shares with the outside world and what she keeps to herself.


So again, a lot of stories have been told, but there are still things we can keep yearning for. What happened to the love of Charlotte's sidekick Brimsley? When did things really go completely downhill for King George? How did Charlotte handle it? And why does Lady Danbury have to walk with a cane? Are they ever going to tell us? Dearest gentle reader, I do hope so!


Queen Charlotte: A Bridgerton Story is now streaming on Netflix.


NEDERLANDS

Voor het eerst wijken de makers van het Bridgerton fenomeen af van het bewandelde pad en brengen ons nieuwe afleveringen om van te genieten, die voor de verandering niet zijn gebaseerd op de boeken van Julia Quinn, maar hun eigen heerlijke fictie betreft, uiteraard afgeleid van historische feiten. De nieuwe miniserie Queen Charlotte: A Bridgerton Story, de eerste in haar soort in de Bridgerton reeks, gaat over niet eerder vertelde verhalen, en in het verlengde daarvan over feiten die we graag delen met anderen, of die we juist liever voor onszelf houden. Het gaat over verborgen geschiedenissen rondom de realiteit van koninklijke huwelijken, liefde na weduwe worden, vrouwzijn en geestesziektes aan het begin van de 19de eeuw. Al deze onderwerpen en meer komen samen in de levens van twee van de beste personages uit het Bridgerton-universum: Queen Charlotte en Lady Agatha Danbury.


Charlotte


De originele Bridgerton-serie volgde het historische feit dat onze nieuwe favoriete monarch, koningin Charlotte (gespeeld door India Ria Amarteifio en Gilda Rosheuvel), een daadwerkelijk liefdeshuwelijk was aangegaan. Deze nieuwe serie brengt de nodige nuance aan in de totstandkoming van die unie. Het interessantste aspect van Charlottes verhaal, dat direct wordt ingezet door de dialoog in de openingsscene, is dat zij, net als de meeste andere koninklijke bruiden van haar tijd, is het duister werd gehouden over haar lot. Zo kende ze haar aanstaande echtgenoot, koning George III van Groot-Brittannie en Ierland (Corey Mylchreest en James Fleet), niet eens en ontmoette ze hem slechts kort een keer voor de bruiloft, wat in werkelijkheid bijna een algemene procedure was voor Europese koninklijke bruiden. Charlotte in het bijzonder werd bovendien niet op de hoogte gesteld over een heel specifieke eigenschap van haar aanstaande: zijn geestestoestand. Historisch gezien was het trouwens niet alleen Charlotte die hiermee te maken kreeg. Hetzelfde overkwam bijvoorbeeld ook de jongste zus van George, Carolina Mathilda, die trouwde met Christiaan VII van Denemarken en Noorwegen. Deze jonge monarch leed waarschijnlijk aan schizofrenie, een feit waar Carolina Mathilda niks over was verteld, met alle gevolgen van dien, die ook prachtig zijn verfilmd in A Royal Affair (2012).


De echte koning George III worstelde al vanaf enkele jaren na zijn trouwdag met zijn geestelijke gezondheid. Waarschijnlijk door de pogingen van het koninklijk huis om dit geheim te houden, weten we niet precies waar hij aan leed of wat de oorzaken waren. De serie rekent het in ieder geval toe aan de immense prestatiedruk die bij zijn rol kwam kijken. Hij zou daarin zeker niet de enige zijn geweest. Keizerin Sisi van Oostenrijk bijvoorbeeld leed vanaf haar huwelijk met Franz Jozef II tot het einde van haar leven aan angst- en eetstoornissen en depressies door de enorme verwachtingen van het Weense hof. De makers kunnen met dit narratief een tipje van de sluier oplichten over het onbesproken verleden van de wrede omgang met psychiatrische patienten en het destijds heersende stigma op geestesziektes. Er komt een verfrissend modern tintje bij kijken door de ijzersterke acteerprestatie van Corey Mylchreest, wiens personage krampachtig probeert zijn psychologische worstelingen geheim te houden voor zijn kersverse bruid. Het verhaal neigt soms wel een beetje naar het soort narratief waarbij een man wordt gered van zijn gekheid door de liefde van een vrouw. Maar hopelijk geeft Mylchreests ontwapende acteerprestatie aan kijkers mee wat de positieve werkingen zijn als je uitreikt naar geliefden voor hulp.


Agatha


In een serie over koningin Charlotte, mag een betere kennismaking met haar meest vertrouwde confidant, Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh en Arsema Thomas), natuurlijk niet ontbreken. Met haar scherpe tong, blakende zelfvertrouwen en haarfijne oplettendheid is Lady Danbury misschien wel ons favoriete personage uit het hele Bridgerton universum. Maar ze is ook de meest mysterieuze. Waar zij alle ins and outs kent over de ton, weten wij als kijker eigenlijk heel weinig over haar. We kregen pas in seizoen twee mee dat ze ooit getrouwd was. In deze miniserie komen we erachter dat haar ervaring met het huwelijk het tegenovergestelde was van die van koningin Charlotte. Haar eega was oud, narcistisch en had geen hoge dunk van Agatha. Charlotte had lief, Agatha helaas niet. We leren ook dat ze wel degelijk liefde heeft gekend. Het was alleen simpelweg niet met haar echtgenoot. Ze leerde de liefde pas kennen nadat ze op jonge leeftijd weduwe was geworden. En hoe!


Hoewel het Charlotte is die de hoofdrol speelt in deze serie, is het toch weer Lady Danbury die het helderst straalt door haar nederige menselijkheid en haar geweldige adviezen, die alle vrouwelijke kijkers in hun zak kunnen steken. Onze sympathie weet ze eens te meer voor zich te winnen door Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) aan te moedigen haar verhaal als weduwe die openstaat voor een nieuwe liefde te delen, waardoor de twee een hechtere band met elkaar ontwikkelen. Maar net als koning George blijft Agatha een personage die zelf nauwkeurig uitkiest wat ze met de buitenwereld deelt en wat niet.


Zo zijn er weer heel wat verhalen verteld, maar zijn er nog steeds dingen waar we naar kunnen blijven smachten. Wat gebeurde er met de liefde van Charlottes hulpje Brimsley? Wanneer ging het echt helemaal bergafwaarts met koning George? Hoe pakte Charlotte dat aan? En waarom moet Lady Danbury toch met een stok lopen? Gaan ze het ons ooit vertellen? Dearest gentle reader, I do hope so!


Queen Charlotte: A Bridgerton Story is nu te zien op Netflix.

bottom of page