top of page
Zoeken

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

(DUTCH BELOW)

A retired teacher and a sex worker meet in a hotel room. She has been a widow for two years. He has been hired to enhance her sexual experience. She is very nervous. He is all calmness. She shares details about her personal life. He does so but sparingly. She has given a false name. So has he. And yet, the two find their own form of intimacy together, which brings about a life-changing experience.

British comedian and actress Katy Brand wrote the story, which has come out in 2022 as the film Good Luck to You, Leo Grande, during the pandemic. The closed hotel room that forms the backdrop of the movie, as well as the only two actors (Emma Thompson and Daryl McCormack) who make their appearances, are obvious hints at this fact. The room is reminiscent of the limited mobility that was imposed on us, as is the interaction between the two main characters, which evokes memories of the one-on-one contact we have become accustomed to in recent years due to COVID restrictions. On the other hand, the way in which the two main characters seek approach to each other, within their special customer-service-relationship, is a wonderful message that you can seek contact outside your familiar circle again after corona. And also that it is so incredibly worthwhile if you do.


But the theme around the intimacy between Nancy and Leo does so much more than that. First of all, it carries with it a message of positivity about sex. Nancy is clearly the victim of the so-called orgasm gap, the madonna complex, the rigid rules that our society has attached to female sexuality. In other words: she's never had fun during sex. And that's where Leo comes in. But no matter how openminded he is about sex, Leo too is not completely free of scars. Their encounters have a lasting impression on both characters, for the better. The interaction between Nancy and Leo hopefully teaches the audience that sex is not only a lot of fun, but also jut how important it is that we can surrender to it without shame. And by extension, how destructive of an effect negative judgments can have on the experience of pleasure.


The film is also an ode to body positivity, especially for older women. During the promotion of the film, Emma Thompson made it her personal mission to make women feel better about their own bodies. Those famous reels, posts and videos on social media, in which she urges other women never to go on a diet ('Walk away from the diet!'): yes, she said all that in the run-up to the premiere of Good Luck to You, Leo Grande. Her character Nancy, who is in her sixties, deliberately solicits the services of a much younger gigolo to feel better about herself. But when she sees him in person, it immediately becomes clear just how insecure she is about her appearance. Leo couldn't have been nicer to her, by trying to figure out what it is exactly that she needs to feel comfortable. And with success. Nancy feels more and more secure in her own skin. And as a viewer, you can't help but to gradually see her through Leo's eyes. She's getting more fun and attractive by the minute.


Nevertheless, a number of barriers remain that need to crumble down. During their second session, it already becomes apparent that the two main characters are not actually called Nancy and Leo. Nancy is afraid of being discovered, of being associated with prostitution as someone who used to teach. But she also fears judgment, because she is a woman who has the courage to (re)discover her sexuality. Leo, on the other hand, has his own reasons for choosing a pseudonym. No one can know what he does for a living, because the world outside of the hotel room is not particularly friendly to sex workers. Let alone family and friends. Leo is terrified of the rejection by those who are most dear to him. While Nancy does share her background with him, Leo throws up quite a wall for her. But when he finally takes it down, the fun can really begin and the last message of the film becomes clear: you can only fully enjoy intimacy if you are open to each other.


Thank goodness Katy Brand didn't let the two main characters end up together! That would have defeated the purpose of the entire movie. No, the meetings between Nancy and Leo has a much better result. They have given the other something that they no longer need each other for. Nancy has gained more confidence, Leo has made a step to deal with his own demons. Will they ever see each other again? Well, at least Nancy wishes Leo all the best. And she has recommended him to all of her friends.

Een gepensioneerde lerares en een sekswerker treffen elkaar in een hotelkamer. Zij is sinds twee jaar weduwe. Hij is ingehuurd om haar seksuele ervaring op te vijzelen. Zij is ontzettend nerveus. Hij de kalmheid zelve. Zij deelt details over haar persoonlijke leven. Hij maar spaarzaam. Zij heeft een valse naam opgegeven. Hij ook. En toch vinden de twee hun eigen vorm van intimiteit bij elkaar, die een levensveranderende ervaring teweegbrengt.


De Britse comedian en actrice Katy Brand schreef het verhaal, dat in 2022 is uitgekomen als de film Good Luck to You, Leo Grande, tijdens de pandemie. De afgesloten hotelkamer die het decor vormt en de slechts twee acteurs (Emma Thompson en Daryl McCormack) die hun opwachting maken, zijn overduidelijke hints naar dit gegeven. De kamer doet denken aan de beperkte mobiliteit die ons was opgelegd, net als de interactie tussen de twee hoofdpersonages, die herinneringen opwekt aan het één-op-één contact waar we de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt door COVID-restricties. Aan de andere kant is de manier waarop de twee voor elkaar onbekende hoofdpersonages toenadering tot elkaar zoeken in hun aparte klantendienst-relatie, een prachtige boodschap dat je na corona je weer buiten je vertrouwde kring contact mag opzoeken. En dat het zo ontzettend de moeite waard is als je dat doet.


Maar het thema rondom de intimiteit tussen Nancy en Leo doet nog zo veel meer. Het draagt allereerst positiviteit over seks met zich mee. Nancy is duidelijk het slachtoffer van de zogenaamde orgasmekloof, het madonnacomplex, de rigide regels die onze maatschappij heeft gehangen aan vrouwelijke seksualiteit. In andere woorden: ze heeft nog nooit lol beleefd aan seks. En dat is waar Leo zijn intrede doet. Maar hoe open zijn denkbeelden over seks ook zijn, zelfs hij is niet helemaal vrij van littekens. Hun ontmoetingen hebben een blijvende indruk op beide personages. De interactie tussen Nancy en Leo brengt het publiek hopelijk bij, dat seks niet alleen hartstikke leuks is, maar ook hoe belangrijk het is dat we er ons zonder schaamte aan kunnen overgeven. En in het verlengde, hoe vernietigend negatieve oordelen werken op de beleving van genot.

De film is daarnaast een ode aan lichaamspositiviteit, in het bijzonder voor de oudere vrouw. Emma Thompson heeft het er tijdens de promotie van de film haar missie van gemaakt om vrouwen beter te laten voelen over hun eigen lichaam. Die bekende reels, posts en video’s op social media, waarin ze andere vrouwen maant om nooit op dieet te gaan (‘Walk away from the diet!’): ja, dat zei ze allemaal in de aanloop naar de première van Good Luck to You, Leo Grande. Haar personage Nancy, die de zestig is gepasseerd, huurt opzettelijk een veel jongere gigolo in om beter over zichzelf te voelen. Maar wanneer ze hem in levenden lijve aanschouwt, wordt meteen duidelijk hoe onzeker ze is over haar uiterlijk. Leo had niet liever voor haar kunnen zijn door precies uit te zoeken wat zij nodig heeft om zich comfortabel te voelen. En met succes. Nancy gaat steeds lekkerder in haar vel zitten. En je kan het als kijker niet helpen dat je haar steeds meer door de ogen van Leo gaat bekijken. Ze wordt met de minuut leuker en aantrekkelijker.


Toch blijven er nog een aantal barrières overeind staan die afgebrokkeld moeten worden. Al tijdens de tweede sessie geven de twee hoofdpersonages aan elkaar toe dat Nancy en Leo niet hun echte namen zijn. Nancy is bang ontdekt te worden, om als iemand die voorheen lesgaf in verband te worden gebracht met prostitutie. Maar ook vreest ze voor oordeel, omdat ze een vrouw is die het lef heeft haar seksualiteit te (her)ontdekken. Leo heeft aan de andere kant zijn eigen redenen om een pseudoniem te kiezen. Hoe comfortabel hij zich ook lijkt te voelen in zijn vak, hij verbergt zich achter een schuilnaam. Niemand mag weten wat hij voor de kost doet, want de wereld buiten de hotelkamer is sekswerkers niet vriendelijk gezind. Laat staan familie en vrienden. Leo is doodsbang voor de afwijzing van degenen die hem het dierbaarst zijn. Terwijl Nancy wél deelt waar zij vandaan komt, gooit Leo een behoorlijke muur op. Maar wanneer hij die eindelijk neerhaalt, kan het plezier pas écht beginnen en wordt de laatste boodschap van de film duidelijk: je kan pas ten volle van intimiteit genieten als je open naar elkaar toe bent.


Godzijdank heeft Katy Brand de twee hoofdpersonages niet met elkaar laten eindigen. Dat zou de hele film teniet hebben gedaan. Nee, het resultaat van de ontmoetingen tussen Nancy en Leo heeft een veel beter resultaat. Ze hebben de ander iets meegegeven waar ze elkaar niet meer voor nodig hebben. Nancy heeft meer zelfvertrouwen gekregen, Leo heeft een stap gemaakt om zijn eigen demonen aan te pakken. Zien ze elkaar ooit nog een keer? Nancy wenst Leo in ieder geval het allerbeste. En ze heeft hem aan al haar vriendinnen aanbevolen.

bottom of page